Hubert Rampersad deelt authentic corporate governance met ministerraad Aruba

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad heeft  vorige week een masterclass omtrent authentic corporate governance verzorgd voor enkele leden van de nieuwe ministerraad van Aruba. Bij deze gelegenheid heeft hij een gesigneerd exemplaar van zijn nieuwste authentic personal branding boek aan de Arubaanse minister Arthur Dowers van Onderwijs & Justitie overhandigd (zie foto).

Corporate governance omvat regels, procedures en richtlijnen die grote organisaties moeten hanteren om etisch ondernemingsbestuur te garanderen. Zo heeft de Nederlandse overheid bij de nieuwe Arubaanse regering aangedrongen op spoedige implementatie van corporate governance teneinde behoorlijk en integer bestuur van het eiland te garanderen. Premier Mike Eman is samen met zijn jong, dynamisch en deskundig ministerteam vastbesloten en committed om corporate governance veel effectiever te implementeren dan in Nederland en schoonship te maken met de corruptie die door de vorige regering is gepleegd.  Hij wil, zoals Barack Obama in de VS, echte “change” in de gehele samenleving op Aruba realiseren waarbij personal & social responsibilty ingebed zijn in de hoofden van alle Arubanen, te beginnen bij de top en doorvertaling naar de jeugd op de lagere school. Hij wil hiermee de brand van Aruba versterken en zijn land de Dubai van de Caribbean maken alsmede als rolmodel fungeren voor andere landen in de regio.  In het kader hiervan heeft Rampersad vorige week zijn innovatieve authentic corporate governance concept en personal & corporate branding methode bij de Arubaanse ministerraad  geintroduceerd. Volgens hem is traditionele corporate governance zoals die in onder meer Amerika en Nederland zijn geintroduceerd niet duurzaam, cosmetisch en  geldverspilling. Corporate governance bij de overheid van Aruba die door dure adviesbureaus in opdracht van de vorige Arubaanse regering werd ingevoerd voldoet niet.

 

Grootschalige boekhoudschandalen die bedrijven als Ahold en Enron in de problemen brachten, ontstaan vaak door onetische gedragingen van topbestuurders. Tegen deze achtergrond werden op internationaal niveau in tal van landen in de afgelopen jaren aanbevelingen opgesteld die onder meer topbestuurders in geval van wanbeleid en het schenden van corporate governance regels persoonlijk hiervoor aansprakelijk stellen. Zo is de regelgeving in de Verenigde Staten vastgelegd in de Sarbanes-Oxley-wet en in Nederland heeft men de code-Tabaksblat opgesteld.  Rampersad: “Stimulering van goed bedrijfsbestuur wereldwijd via de traditionele corporate governance is uiterst formeel,niet effectief en gedoemd te mislukken. Business ethics kun je niet met allerlei regels, rapporten en procedures beheersen. Het draait om fatsoen en dit moet in je zitten. Zo heeft de code Tabaksblad heel veel geld gekost zonder dat het iets nuttigst heeft opgeleverd. Het heeft de dingen alleen maar erger gemaakt omdat het cosmetisch en niet duurzaam is”.

 

Nieuwe controleregels, zoals opgesteld in de Nederlandse code, bieden volgens Rampersad onvoldoende bescherming. Zo hebben topbestuurders en toezichthouders in Nederland het in de afgelopen jaren erg bont gemaakt door ruimhartig en handig gebruik te maken van de clausule “pas toe of leg uit” in de Nederlandse code. Door deze makkelijke ontsnappingsroute hebben ze vrij spel en wordt de code bewust volkomen verkeerd geïnterpreteerd.  Salarissen en bonussen blijken in het afgelopen jaren mede dankzij de code over een breed front flink gestegen te zijn (o.a. Philips, DSM, ING Groep, etc.). Als mogelijke oplossing wordt in Nederland gedacht aan verankering van de code in de wet met zware sancties; ondernemingsbestuur als speelbal van de politiek dus. De situatie in Nederland begint hopeloos te worden.

 

Rampersad: “Voor duurzame corporate governance is het van belang dat in dit proces gestart wordt met  persoonlijke integriteit, door verankering van de waarden en ethische principes tussen de oren van bestuurders, toezichthouders, managers en medewerkers. Dit vindt plaats door hen zich te laten bezinnen omtrent hun persoonlijke ambitie en deze in balans te brengen met hun personal brand, gedrag en acties, conform mijn authentic personal branding method. Ik noem deze duurzame aanpak daarom authentic corporate governance. U creëert hierdoor een stabiele basis voor uw eigen geloofwaardigheid en voor routinematig ethisch handelen”.

Volgens hem moet iedereen binnen de organisatie en ook in de gehele samenleving gestimuleerd worden conform bepaalde  normen, waarden en principes te leven. Er moet op basis hiervan een cultuuromslag binnen de gehele samenleving worden gecreeerd. Rampersad : “Het moet een “way of life” worden, welke gekenmerkt wordt door vertrouwen, credibility, transparency, personal & social responsibility en open-communicatie. Bestuurders en politici creëren vertrouwen indien ze in de praktijk brengen wat zij prediken, hun afspraken nakomen, hun daden overeenstemmen met hun woorden en hun beloftes houden. Ze vragen zichzelf telkens het volgende af: heb ik mijn geweten gevolgd? heb ik gedaan wat goed was?  heb ik van mijn inspanningen geleerd? heb ik er mijn best voor gedaan?”.

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

Interview in BusinessWeek New Book: “Be The CEO of Your Life”


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s