About pbrandingaruba

Dr. Hubert Rampersad President, Performance Branding Aruba Phone: 1-786-537-7580 Fax: 1-714-464-4498 h.rampersad@pbu-edu.org www.pbu-edu.org Skype: h.rampersad Interview in Fortune Magazine http://bit.ly/bUWQQd Interviews in BusinessWeek http://bit.ly/19foBq , http://bit.ly/OAUG2 New Books: http://bit.ly/2EIQS6 , http://bit.ly/rT6wU , http://bit.ly/1bG4I7 , http://bit.ly/19AlCN , http://bit.ly/9MJRY Workshop Personal Leadership Branding at MIT SLOAN http://bit.ly/ccIlwy Resume: http://bit.ly/3zTSPN

Keynote on Personal Leadership Branding at University of Aruba

TPS International Inc. , Miami, Florida |  www.tpsint.wix.com/tpsi |  tpsi@live.com

Advertisements

Hubert Rampersad deelt authentic corporate governance met ministerraad Aruba

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad heeft  vorige week een masterclass omtrent authentic corporate governance verzorgd voor enkele leden van de nieuwe ministerraad van Aruba. Bij deze gelegenheid heeft hij een gesigneerd exemplaar van zijn nieuwste authentic personal branding boek aan de Arubaanse minister Arthur Dowers van Onderwijs & Justitie overhandigd (zie foto).

Corporate governance omvat regels, procedures en richtlijnen die grote organisaties moeten hanteren om etisch ondernemingsbestuur te garanderen. Zo heeft de Nederlandse overheid bij de nieuwe Arubaanse regering aangedrongen op spoedige implementatie van corporate governance teneinde behoorlijk en integer bestuur van het eiland te garanderen. Premier Mike Eman is samen met zijn jong, dynamisch en deskundig ministerteam vastbesloten en committed om corporate governance veel effectiever te implementeren dan in Nederland en schoonship te maken met de corruptie die door de vorige regering is gepleegd.  Hij wil, zoals Barack Obama in de VS, echte “change” in de gehele samenleving op Aruba realiseren waarbij personal & social responsibilty ingebed zijn in de hoofden van alle Arubanen, te beginnen bij de top en doorvertaling naar de jeugd op de lagere school. Hij wil hiermee de brand van Aruba versterken en zijn land de Dubai van de Caribbean maken alsmede als rolmodel fungeren voor andere landen in de regio.  In het kader hiervan heeft Rampersad vorige week zijn innovatieve authentic corporate governance concept en personal & corporate branding methode bij de Arubaanse ministerraad  geintroduceerd. Volgens hem is traditionele corporate governance zoals die in onder meer Amerika en Nederland zijn geintroduceerd niet duurzaam, cosmetisch en  geldverspilling. Corporate governance bij de overheid van Aruba die door dure adviesbureaus in opdracht van de vorige Arubaanse regering werd ingevoerd voldoet niet.

 

Grootschalige boekhoudschandalen die bedrijven als Ahold en Enron in de problemen brachten, ontstaan vaak door onetische gedragingen van topbestuurders. Tegen deze achtergrond werden op internationaal niveau in tal van landen in de afgelopen jaren aanbevelingen opgesteld die onder meer topbestuurders in geval van wanbeleid en het schenden van corporate governance regels persoonlijk hiervoor aansprakelijk stellen. Zo is de regelgeving in de Verenigde Staten vastgelegd in de Sarbanes-Oxley-wet en in Nederland heeft men de code-Tabaksblat opgesteld.  Rampersad: “Stimulering van goed bedrijfsbestuur wereldwijd via de traditionele corporate governance is uiterst formeel,niet effectief en gedoemd te mislukken. Business ethics kun je niet met allerlei regels, rapporten en procedures beheersen. Het draait om fatsoen en dit moet in je zitten. Zo heeft de code Tabaksblad heel veel geld gekost zonder dat het iets nuttigst heeft opgeleverd. Het heeft de dingen alleen maar erger gemaakt omdat het cosmetisch en niet duurzaam is”.

 

Nieuwe controleregels, zoals opgesteld in de Nederlandse code, bieden volgens Rampersad onvoldoende bescherming. Zo hebben topbestuurders en toezichthouders in Nederland het in de afgelopen jaren erg bont gemaakt door ruimhartig en handig gebruik te maken van de clausule “pas toe of leg uit” in de Nederlandse code. Door deze makkelijke ontsnappingsroute hebben ze vrij spel en wordt de code bewust volkomen verkeerd geïnterpreteerd.  Salarissen en bonussen blijken in het afgelopen jaren mede dankzij de code over een breed front flink gestegen te zijn (o.a. Philips, DSM, ING Groep, etc.). Als mogelijke oplossing wordt in Nederland gedacht aan verankering van de code in de wet met zware sancties; ondernemingsbestuur als speelbal van de politiek dus. De situatie in Nederland begint hopeloos te worden.

 

Rampersad: “Voor duurzame corporate governance is het van belang dat in dit proces gestart wordt met  persoonlijke integriteit, door verankering van de waarden en ethische principes tussen de oren van bestuurders, toezichthouders, managers en medewerkers. Dit vindt plaats door hen zich te laten bezinnen omtrent hun persoonlijke ambitie en deze in balans te brengen met hun personal brand, gedrag en acties, conform mijn authentic personal branding method. Ik noem deze duurzame aanpak daarom authentic corporate governance. U creëert hierdoor een stabiele basis voor uw eigen geloofwaardigheid en voor routinematig ethisch handelen”.

Volgens hem moet iedereen binnen de organisatie en ook in de gehele samenleving gestimuleerd worden conform bepaalde  normen, waarden en principes te leven. Er moet op basis hiervan een cultuuromslag binnen de gehele samenleving worden gecreeerd. Rampersad : “Het moet een “way of life” worden, welke gekenmerkt wordt door vertrouwen, credibility, transparency, personal & social responsibility en open-communicatie. Bestuurders en politici creëren vertrouwen indien ze in de praktijk brengen wat zij prediken, hun afspraken nakomen, hun daden overeenstemmen met hun woorden en hun beloftes houden. Ze vragen zichzelf telkens het volgende af: heb ik mijn geweten gevolgd? heb ik gedaan wat goed was?  heb ik van mijn inspanningen geleerd? heb ik er mijn best voor gedaan?”.

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

Interview in BusinessWeek New Book: “Be The CEO of Your Life”


Tien tips voor een authentic personal brand

Goed en deskundig zijn in uw werkveld is niet voldoende. Het is tijd om serieuze inspanning te gaan steken in het ontdekken van uw authentieke personal brand. Iedereen heeft een personal brand, maar de meeste personen zijn zich hier niet van bewust. U moet uw brand en de boodschap die het brengt effectief managen en beïnvloedden hoe anderen u ervaren. Dit zal u helpen actief te groeien en uzelf te onderscheidden als een uitmuntende professional. Het hebben van een effectieve brand lijkt een erg belangrijk bezit te zijn geworden in het online, virtuele en individuele tijdperk van vandaag. Het wordt steeds essentiëler en is de sleutel tot persoonlijk succes. Het is een strategie die toegepast wordt door de meest succesvolle mensen ter wereld. Hieronder volgen tien tips voor het ontwikkelen en managen van een sterke personal brand, gebaseerd op mijn nieuwste boek “Personal Branding, leiderschap vanuit Authenticiteit” (uitgeverij Quist, augustus 2008).

Tien tips voor een authentic personal brand

 1. Authenticiteit; wees uw eigen brand. U bent de CEO van uzelf. Uw brand moet gebouwd zijn op uw eigen persoonlijkheid. Het toont uw karakter, gedrag, waarden en visie. Het hoort daarom afgestemd te worden op uw persoonlijke ambitie;
 2. Integriteit; u moet zich houden aan de morele en gedragscodes die bepaald zijn door uw persoonlijke ambitie;
 3. Consistentie; u moet consistent gedrag tonen. Hiervoor heeft u moed nodig. Kunnen anderen altijd op u rekenen? Doet u constant relevante dingen? Bijvoorbeeld: hamburgers, cheeseburgers en Big Macs van McDonalds zijn altijd hetzelfde;
 4. Specialisatie; focus op één gebied of specialisatie. Wees nauwkeurig, geconcentreerd op een enkel kerntalent of unieke vaardigheid. Het zijn van een generalist, zonder specifieke vaardigheden, bekwaamheden of talenten, maakt u niet uniek, speciaal en anders;
 5. Autoriteit; word gezien als een erkende expert op een specifiek gebied, zeer getalenteerd, zeer ervaren en een effectieve leider;
 6. Onderscheidendheid; onderscheid uzelf aan de hand van uw brand. Het moet op een onderscheidende manier uitgedrukt worden die anders is dan de concurrentie en toegevoegde waarde bieden aan anderen. De doelgroep zal snel kunnen begrijpen waar het voor staat wanneer het helder geformuleerd is;
 7. Relevant; waar u voor staat moet verbonden zijn aan wat uw publiek als belangrijk beschouwt;
 8. Zichtbaar; het moet net zo lang uitgedragen worden, continu, consistent en herhaaldelijk, totdat het ingebed is in de hoofden van de doelgroep. Het gaat hier om herhaling en lange termijn blootstelling;
 9. Vasthoudendheid; uw brand heeft tijd nodig om te groeien. Het behoort organisch ontwikkeld te worden. U moet eraan vast blijven houden, niet opgeven, in uzelf geloven en geduldig zijn. Het heeft grootse brands zoals Tiger Woods en Oprah Winfrey jaren van toewijding, opoffering, moed, planning en geduld om door te zetten gekost om de iconen te worden die ze nu zijn;

10.  Goodwill; mensen doen zaken met mensen die hen bevallen. Uw personal brand zal tot betere resultaten leiden en langer meegaan wanneer u op een positieve manier wordt gezien. U moet geassocieerd worden met een waarde die herkend wordt als positief en waardevol. De goodwill van de brand van Bill Gates helpt de wereld een betere plaats te maken door middel van de Bill & Melinda Gates Foundation, op dit moment de grootste transparant opererende liefdadigheidsinstelling in de wereld;

Wanneer u uw brand conform deze criteria heeft ontwikkeld en u zichzelf heeft gecommitteerd hiernaar te handelen zal uw brand sterk zijn, zult u uzelf onderscheiden van de rest en zal uw doelgroep uw brand beter begrijpen.

Dit artikel is gebaseerd op het nieuwste boek van Hubert Rampersad, getiteld “Personal Branding, leiderschap vanuit Authenticiteit” (uitgeverij Quist, Leidschendam) dat in 20 talen is vertaald.

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

LinkedIn Logo

twitter-volg

Masterclass Authentic Personal Branding

Authentic personal branding is een nieuw organisch en holistisch personal branding concept van prof.dr.ir. Hubert Rampersad dat momenteel wereldwijd furore maakt en zich internationaal razendsnel uitbreidt. Uw personal brand is uw belangrijkste bezit in het huidige online, virtuele en individuele tijdperk en dé manier om u van anderen te onderscheiden. Het is een strategie die toegepast wordt door succesvolle mensen zoals Barack Obama, Oprah Winfrey, Tiger Woods, Michael Jordan, Donald Trump, Richard Branson en Bill Gates. Waar traditionele personal branding concepten uit Amerika zich voornamelijk focussen op persoonlijke marketing (verkopen en promoten van uzelf) en imagovorming (egotripperij) stijgt deze authentieke methode ver boven deze cosmetische branding methoden uit dankzij een compleet holistisch geheel. Daar waar deze methoden het vooral hebben over snel bekend en rijk worden door uzelf goed te verkopen heeft Rampersad het over het creëren van  een betrouwbaar beeld van uzelf dat in harmonie is met uw werkelijke waarden, droom en talenten. Onlangs heeft hij zijn hieraan gerelateerde  boek getiteld “Authentic Personal Branding: A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand’ en “Be The CEO of Your Life” vanuit zijn woonplaats Amerika in 20 talen gelanceerd. De Nederlandse versie heet “Personal branding; leiderschap vanuit authenticiteit”, ISBN 978-90-77983-34-8, Uitgeverij Quist. Voor meer informatie, click op  link . Zie ook zijn interview in BusinessWeek door Marshall Goldsmith, door te clicken op interview.

Het was Roel Pieper die Rampersad inspireerde met zijn voorwoord in Rampersad’s vorige boek, “Personal Balanced Scorecard”, waarin hij ondermeer schreef: “Dit boek is uitmuntend op tijd en on target. Het is een van de eerste tastbare en bruikbare middelen om een persoon de kans te geven zijn agenda te zetten, te volgen, te meten en te verbeteren. Met deze nieuwe methode beginnen we de lange weg naar een samenleving waar de persoon centraal zal gaan staan, met een grotere verantwoordelijkheid als ooit te voren. In een complexere en hardere wereld als tot nu gezien en beleefd. Deze aanpak zal de huidige maar vooral de volgende generatie beter en sterker maken voor de “personal age” die voor de deur staat voor ons allen.”

———————————————————————————————————————————-

Lof voor dit boek van de top-2 Harvard Business School branding gurus

Met Personal Branding, leiderschap vanuit Authenticiteit biedt Hubert Rampersad een handboek aan dat hard nodig is voor kenniswerkers. Hij toont ons allen hoe we ons eigen personal brand kunnen ontwikkelen – en minstens zo belangrijk – hoe dit brand overtuigend te communiceren naar de wereld… Ik hou van zijn focus op authenticiteit… Mijn verzoek aan u, de lezer, is – maak dit boek een deel van uw leven. Lees dit boek niet slechts voor zijn ‘interessante’ inhoud. Wees niet tevreden met slechts enkele ‘aha’ momenten. Maak het onderdeel van uw levensplanning – en uiteindelijk deel van uw leven! Wanneer u dit doet kunt u een meer geïntegreerde en succesvolle persoon worden – en uw organisatie beter in staat stellen u te helpen een positief verschil te maken in de wereld!’ – Uit het voorwoord door Marshall Goldsmith. Auteur van ‘What you got here won’t get you there’, een New York Times bestseller, Wall Street Journal #1 managementboek en de winnaar van de Harold Longman Award voor het beste managementboek van het jaar 2007 in Amerika. Hij is door de American Management Association erkend als een van de 50 grootste denkers en leiders die een invloed hebben gehad op het gebied van management gedurende de laatste 80 jaren.

Hubert Rampersad heeft gevoel voor het ontwikkelen van begrijpelijke concepten voor het analyseren van belangrijke zaken… Het door hem voorgestelde vier-fasenmodel biedt een expliciete manier om een gewenste externe identiteit in iets concreets en handelbaar te vormen. Het is een geweldige stap-voor-stap aanpak om uw brand expliciet te maken… De mentale modellen en hun bijbehorende onderzoeksvragen helpen u te onderkennen waar u vandaag de dag staat, zodat u kunt komen waar u morgen wenst te zijn… Dit boek biedt een architectuur om deze ideeën om te zetten in actie’. Uit het nawoord door Dave Ulrich, Professor of Business, University of Michigan, en partner van de RBL Group. Co-auteur van het bestselling boek ‘Leadership Brand’ (Harvard Business Press, 2007). Hij is als #1 management educator en goeroe geclassificeerd door Business Week, #2 binnen management denkers door Executive Excellence en door Forbes benoemd als een van de wereld’s top vijf business coaches.

———————————————————————————————

Masterclass AUTHENTIC PERSONAL BRANDING

Trainer/coach: prof.dr.ir. Hubert Rampersad

Locatie: Aruba

Leerdoelen; Na deze masterclass:

–          Bent u in staat om een sterke authentieke personal brand te ontwikkelen die echt is en deze op effectieve wijze te implementeren, onderhouden en cultiveren;

–          Bent u in staat om op basis van uw personal brand positieve percepties en emoties bij anderen inzake uw uniekheid en onderscheidend vermogen te stimuleren;

–          Weet u hoe u uw authentieke brand op consistente wijze naar uw potentiele klanten kunt communiceren en op unieke wijze kunt aangeven waar u voor staat, wat uw toegevoegde waarde is en wat u uniek en speciaal maakt;

–          Bent u in staat om uzelf sterk te positioneren in de markt en uzelf boven de concurrentie te plaatsen;

–          Bent u in staat een sterke reputatie en een betrouwbaar imago op te bouwen die u effectief kunt projecteren in alles wat u doet;

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

LinkedIn Logo

twitter-volg

Tu marca personal

Millones de personas con un extenso currículum y una dilatada experiencia se mueven diariamente en el mercado laboral, un ámbito donde saber comunicar y vender la marca personal se convierten en algo vital para alcanzar el éxito profesional.

Hubert K. Rampersad sostiene que «todo el mundo tiene una marca personal, pero la mayoría de la gente no es consciente de este hecho y no la gestionan de forma estratégica, coherente y efectiva». Hacerse con el control de la marca personal y del efecto que provoca «ayuda a crecer activamente y a diferenciarse como profesional excepcional».

En este sentido, la obra recoge un modelo de branding personal cuyo objetivo es ayudar a crear imágenes de confianza fieles a los valores, creencias y conocimientos de las personas a las que identifican. No se trata de crear una marca basada en las apariencias externas sino en una marca auténtica que ayude a destacar a las personas por sus valores y atributos más fuertes.

A través de Tu marca personal el autor proporciona los cuatro pilares fundamentales para la creación de una marca personal holística, efectiva, auténtica y valiosa para los demás.

 • Define y formula tu ambición personal «La ambición personal es el combustible para mover la marca e incluye la misión, visión y roles clave personales relacionados con cuatro perspectivas que deberían estar en equilibrio: interna, externa, financiera y de conocimiento, y aprendizaje».
 • Cómo definir y formular tu marca personal Debes determinar tu especialización concentrándote en un talento central único. Define tus servicios específicos principales, rasgos clave, así como tu atributo clave y único más potente.
 • Cómo formular tu CMIP «Tu CMIP (Cuadro de Mando Integral Personal) traduce tu ambición y marca personal en objetivos personales manejables y mensurables, acciones de mejora e hitos de una forma equilibrada y holística».
 • Cómo implantar y cultivar tu marca personal «Debes articular tu marca personal con amor y pasión, estar comprometido con el cambio y mejorar tanto tu valor percibido en el mercado como tus competencias continuamente».

La correcta aplicación del modelo recogido en Tu marca personal permite la creación de marcas destacadas que dominen la crisis financiera con éxito, ahorren costes inteligentemente, generen ingresos nuevos y atraigan personas y oportunidades que encajen perfectamente con cada una de ellas. Porque la mejor forma de alcanzar el éxito es diferenciarse de los demás.

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

Barack Obama’s Authentic Personal Brand

Having an authentic dream and a related personal brand is a very important asset in today’s online, virtual, and individual age. This is the key to personal success. It is the positioning strategy behind the world’s most successful people, like Barack Obama. It’s therefore important to be your own brand based on your authentic dream. This will help you to actively grow and distinguish yourself. Remember what Walt Disney said; “If you can dream it, you can do it”.

Barack Obama’s dream is-Bring about real change, change that we can believe in. His passion for change is the pillar of his authentic Personal Brand. Parts of his speeches: “America is a land of big dreamers and big hopes. It is this hope that has sustained us through revolution and civil war, depression and world war, a struggle for civil and social rights and the brink of nuclear crisis. And it is because our dreamers dreamed that we have emerged from each challenge more united, more prosperous, and more admired than before…….The true test of the American ideal is whether we’re able to recognize our failings and then rise together to meet the challenges of our time. Whether we allow ourselves to be shaped by events and history, or whether we act to shape them. Whether chance of birth or circumstance decides life’s big winners and losers, or whether we build a community where, at the very least, everyone has a chance to work hard, get ahead, and reach their dreams….Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek…. I don’t want to settle for anything less than real change, fundamental change – change we need – change that we can believe in. It’s change that I’ve been fighting for over two decades ago. Because those dreams – American dreams – are worth fighting for”.

He:
· identified and leveraged his authentic, relevant, meaningful, inspiring, enduring, ambitiousdream and hope
· responses to his dream/hope with love and passion and adds value to others
· knows what make him unique, special, different and outstanding
· recognized and identified his genius and expanded his limits based on this
· succeeded by living according to his dream and doing related work he loves
· has faith in himself and the courage to pursue his dream and hope, and based on this delivered peak performances and is exceptional

Remember this (Rampersad, 2009):
Dream it, hope it, believe it, fix it in your mind, visualize it, accept it, respond to it with love, passion, and integrity, give your peak performance to it and you will achieve it
Barack Obama is a man of hope, integrity, and vision, who is fighting for change. We admire him because of his genius, achievements, success, and added value to others. Anyone can deliver peak performances and be successful in life, because all of us have the genius within us to do so. Success is not something that will come automatically or something that the world will define for you. It’s what you define in your ambitious dream (hope) and in the way you pursue this dream. Remember what Marva Collins said; ‘Success doesn’t come to you …you go to it’. You must have a dream in life, follow your heart and love what you do, if you expect exceptional success. You will surely have it, since people who ask for it, wish it, dream it, hope it, fix it in their mind, visualize it, feel it, allow it, give your peak performance to it, respond to it with love, passion and integrity, attract success. Obama has proven that if someone has a clear authenticdream, responds to it with love and passion, has the courage to pursue this dream, has faith in him/herself, and lives according to their dream, this dream will guide that person’s life and will result in purposeful and resolute actions. He took the responsibility to identify his dreams and hope, and to respond to them with love and passion. Stop complaining and do not blame others for your failures. Take the initiative and the responsibility to develop, implement, and cultivate your authentic dream and hope as well, and keep it at the forefront of your mind each day. You should have faith in yourself.

Also remember this (Rampersad, 2009):
no dream + no hope +no faith + no self-knowledge + no thinking + no mindset change + no integrity + no passion + no trust + no love = NO SUSTAINABLE CHANGE

Love is an important element in this equation. It is about loving yourself (self-love), loving others, and loving what you do. You should love yourself in at least equal measure to others or things. This can be found in most religions: “to love others as you love yourself”. Remember what Abraham Maslow said: “We can only respect others when we respect ourselves. We can only give, when we give to ourselves. We can only love, when we love ourselves”. Without knowing who you are (self-knowledge), it’s very difficult to love yourself and others. You need to make a positive emotional connection with yourself and find yourself interesting first, otherwise others you will not make a positive emotional connection with you and will not find you interesting. With an authentic Personal Brand (based on your dream), your strongest characteristics, attributes, and values can separate you from the crowd. Without this, you look just like everyone else.

This article is based on Dr. Hubert Rampersad’s new book “Authentic Personal Branding: A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand’ (Information Age Publishing, USA, 2009 Pearson Malaysia, 2008).

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

LinkedIn Logotwitter-volg

Build Your Business with AUTHENTIC PERSONAL BRANDING and SOCIAL MEDIA MARKETING

In today’s online, virtual, and individual age and in the rapidly evolving world of Internet authentic personal branding and social media have begun playing a leading role. To stay ahead of the game, you need to have a strong personal brand and need to know how to use innovative social media to maximum effect. This master class will guide you to become a powerful authentic personal brand and introduce you to the many opportunities offered by social media.

Authentic Personal Branding is about influencing others, by creating a brand identity that associates certain perceptions and feelings with that identity. A brand identity that is in harmony with your dreams, life purpose, values, passion, competencies, uniqueness, genius, specialization, characteristics, and things that you love doing. Personal Branding is the positioning strategy behind the world’s most successful people, like Oprah Winfrey, Tiger Woods, Michael Jordan, Donald Trump, Richard Branson, Barack Obama, and Bill Gates. It’s therefore important to be your own brand and to become the CEO of your life. Everyone has a personal brand but most people are not aware of this and do not manage this strategically, consistently, and effectively. You should take control of your brand and the message it sends and affect how others perceive you.

Nobody can ignore Social Media. Whether you are a student, accountant, car dealer or machining manufacturer, Social Media is having an impact on your personal life and business. Clients want individuals and companies they do business with to be engaged with them. If you are an individual or business that has not started to use Social Media, you will not be successful. Social media marketing involves the distribution of content you have created through all kinds of online channels. This content must be in harmony with your personal brand in order to generate interest in your business and service. You will get more business and attract clients by providing valuable content that links to your site and is easily distributed by readers. It’s a way to build links to your site and create a strong personal and corporate brand identity. The key to effective social media marketing is creating the right kind of content that is strongly related to your personal and corporate brand and making it easy to find. It’s an effective strategy to get your content out there, working for you, and attracting the right people and clients.

By way of this unique master class, Dr. Hubert Rampersad will offer you an advanced breakthrough formula to build and cultivate an authentic personal brand, and will show you the many opportunities offered by social media to market your brand effectively. It’s based on his new book Authentic Personal Branding:  A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand’ (Information Age Publishing, USA, 2009). He is the world’s leading authority on Authentic Personal Branding, bestselling author, keynote speaker, and president at Personal Branding University in the USA. His Authentic Personal Branding concept is currently being used in the Social Media Marketing Class at University of California, Los Angeles. Please klick here to read his interview in BusinessWeek by Marshall Goldsmith.

Our 1-day course covers:

 • How to Define and Formulate your Dream
 • How to Define and Formulate your Personal Brand
 • How to Formulate your Personal Balanced Scorecard and enhance your personal effectiveness based on this
 • How to Cultivate your Personal Brand and become successful in life
 • Alignment with yourself; Developing Personal Integrity
 • Alignment with your Corporate Brand
 • Introduction to popular social media sites
 • Getting started with Twitter, Facebook, Myspace, LinkedIn and other social networking tools
 • Hands on with Twitter, Facebook and Linked In
 • How do I use social networking effectively
 • Determining which sites are most beneficial for you
 • Writing content that will draw readers
 • The basics of blog and article posting
 • Building a strategy for posting your content
 • Building Relationships

Who should attend?

This unique program is geared toward executives, professionals and anyone who wishes to position themselves strongly in relation to competitors, build their business effectively, and and build credibility and a solid reputation.

tpsi@live.com   www.tpsint.wix.com/tpsi    Video channel: http://bit.ly/TV8WkX

twitter-volgLinkedIn Logo